Miten masennusta hoidetaan

Masennuksen ymmärtäminen

Masennuksen ymmärtäminen on tärkeää. Se on monimutkainen sairaus. Hoitona on psykologista ja lääketieteellistä hoitoa.

Mitä masennuksen syyt ovat? Miten sitä hoidetaan parhaiten? Nämä on kysymyksiä, joihin tarvitaan vastauksia.

Masennuksen syyt ja oireet

Masennus on jatkuva, haitallinen tila. Se voi olla oireyhtymä tai pidempiaikainen mielentila. Useimmiten masennuksen syyt liittyvät henkilön elämäntilanteeseen ja olosuhteisiin. Me emme aina ymmärrä mistä se johtuu.

Masennukseen liittyviä oireita ovat:

 • Apatia.
 • Uneliaisuus.
 • Aliravitsemus.

Henkilö voi tuntea itsensä tyhjäksi tai irralliseksi. Tehokas suorittaminen arjen askareista saattaa olla vaikeaa. Myös esteettömyys sosiaalisiin toimintoihin ja kaipaus osallistua niihin voi lisääntyä.

Masennuksen eri muodot

Masennuksen eri muodot voidaan jakaa eri osa-alueisiin. Tunneperustainen masennus tarkoittaa, että tunteet vaihtelevat. Väsymys, univaikeudet ja ruokahalun muutokset ovat tyypillisiä fyysisiä oireita.

Kognitiivisessa masennuksessa sairastuneilla on vaikeuksia keskittyä ja sekavuutta. Käyttäytymismasennuksen oireita ovat aggressiivisuus ja laiminlyönnin muodot. Hoito voi myös nopeuttaa oireiden lievittymistä.

Lääkehoito

Masennuksen lääkehoito on yksi tapa hoitaa tätä sairautta. Lääkäri määrää lääkkeen potilaalle. Se riippuu hänen sairaudestaan. Lääkkeet auttavat normalisoimaan ja korjaamaan potilaan mielialaa. Ne myös poistavat masennukseen liittyviä oireita.

Haluatko tietää lisää masennuksen lääkehoidoista? Jatka lukemista!

Masennuslääkkeiden käyttö

Masennuslääkkeet voivat auttaa lievittämään masennusoireita. Ne eivät kuitenkaan ole aina välttämättömiä. Tarkka diagnoosi on tärkeää. Se auttaa arvioimaan hoitolinjan ja tekemään parempia ratkaisuja. Koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa potilaita hoidon seuraamisessa ja masennuksen hallinnassa.

Masennuslääkkeitä määrätään SSRI- ja SNRI-laekkeiden muodossa. Esimerkkeinä Prozac, Cipramil ja Lustral. Aluksi potilaalle on tehtävä tapaaminen erityispalvelujen kanssa. Siinä arvioidaan diagnoosi ja kartoitetaan potilaan tarpeet.

Lääkkeiden sivuvaikutukset

Lääkehoito voi aiheuttaa odottamattomia sivuvaikutuksia. Lääkkeet auttavat, mutta voivat myös vaurioittaa elimistöä. Vaihtelut sivuvaikutuksissa voivat olla suuria. Ne voivat näkyä heti hoidon alusta tai ilmaantua hoidon loputtua.

Yleisimmät sivuvaikutukset ovat:

 • pahoinvointi
 • ripuli
 • ummetus
 • ihottuma
 • runsas hikoilu
 • ahdistuneisuus

Lisukkeet voivat tuottaa haittoja valtimolaserkoimisen verenpainelaitetta kohtaan. Muut oireet voivat olla unettomuutta, ärtyneisyyttä ja masennusta.

Jos olet ottanut reseptilääkkeitä ja tunnet vakavia sivuvaikutuksia, varotoimena sinun tulee keskustella lääkärin kanssa 24 tunnin sisällä.

Psykoterapia

Psykoterapialla on ollut huomattavaa vaikutusta masennuksen hoidossa. Tämän avulla ihmiset voivat oppia suhtautumaan elämäänsä eri tavalla. Psykoterapia ei ole vaarallista ja se on tehokas tapa hallita ja hoitaa masennusta.

Tarkastellaan nyt psykoterapian etuja masennuksen hoidossa lähemmin:

 • Etu 1
 • Etu 2
 • Etu 3
 • Etu 4

Erilaiset psykoterapiamuodot

Psykoterapia on tapa hyödyntää psykologista ohjausta ja tukea henkilöille, jotka kokevat psyykkistä kipua. Se auttaa lisäämään yksilön selviytymistä ja edistää personoituja muutoksia elintavoissa. Terapeutti ja potilas luovat luottamuksellisen suhteen ymmärtääkseen ongelmia ja ratkaistakseen ne.

Erilaiset psykoterapiamuodot eroavat toisistaan. Ne voivat olla yksilöterapiaa tai ryhmɑterapiaa. Yksilöterapiassa yhden henkilön kanssa työskennellään ammatillisen hoidon keinoin. Ryhmɑterapiassa pienissä osissa olevat ryhmät hakevat vertaisarviointiä ja saavat tukea toisiltaan.

Jatkuva terapia on prosesseina tehtävää psykoterapiaa. Se sopii parhaiten pitkäaikaisiin mielenterveyden ongelmiin. Jatkuvan terapian aikana voi pohtia useita eri näkökulmia. Osallistujilla on vapaus ilman aikarajoituksia tehdä töitä omien tarpeidensa mukaan saadakseen lopputuloksen.

Psykoterapian edut

Psykoterapian edut ovat moninaisia. Huipputekijät korostavat, että on olemassa useita terapeuttisia menetelmiä, joita voidaan käyttää asiakkaille. Näitä etuja ovat:

 1. Psykoterapia lisää tietoisuutta. Se paljastaa piilotettuja negatiivisia uskomuksia ja tunteita, jotka vaikuttavat henkilön elämäntapoihin ja mielentilaan. Asiakkaat voivat olla paremmin tietoisia itsestään ja omasta tilastaan ​​sekä tunteistaan ​​ja uskomuksistaan.
 2. Psykoterapiassa parannetaan nykyisiin toimintoihin. Terapeutit tarjoavat ainutlaatuisia tapoja parantaa asiakkaansa toimintaa. He suosittelevat uusia toimintamalleja ja ehdotustekniikoita. Terapeutti auttaa sinua löytämään individuellin tavan toimia itsesi ilmaisemiseksi ja parantamaan sairauksiasi.
 3. Psykoterapiassa opittavia menetelmiä voidaan käyttää hallituspoliisin parantamiseen. Nämä terapiakäytännöt auttavat ihmisiä pysymään oikealla polulla ja edistävät heidän vallankumouksellisia löytöretkiään.

Muut hoitomuodot

Masennuksen hoito ei rajoita vain lääkehoitoa. Muut hoitomuodot voivat auttaa masennuksen ja elämänhallinnan häiriöiden hoidossa. Tarkastellaan nyt muutamia hoitomuotoja masennuksen hoitoon!

 • Psykoterapia voi auttaa potilasta ymmärtämään ja käsittelemään masennusta ja muita elämänhallinnan häiriöitä.
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa potilasta oppimaan uusia tapoja ajatella ja käyttäytyä.
 • Keskustelu- ja ryhmäterapia auttaa potilasta ymmärtämään ja käsittelemään tunteitaan ja suhteitaan.
 • Biofeedback auttaa potilasta hallitsemaan stressiä, ahdistusta ja masennusta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) on tieteellisesti tutkittu hoitomuoto. Se auttaa masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien kanssa. CBT-terapian aikana keskitytään kehotaitojen ja ajattelun yhdistämiseen. Strategioita luodaan nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi ja uusien ongelmien ennakointiin.

Terapeuttinen suhde rakennetaan asiakkaan omien voimavarojen ja elämäntaitojen tunnistamiseksi. Vuorovaikutus terapistin ja potilaan välillä on tärkeää. Hoitoprosessissa painottuvat oppimistaitoon perustuvat harjoitukset sekä tiedostamaton toiminta.

CBT:ssä tehdään harjoitus, jonka avulla voidaan tunnistaa tarpeetonta negatiivista ajattelua. Se lisää positiivista perspektiiviä ongelmaasi. Optimoidun hoidon saamiseksi tarvitaan 12–20 istuntoa noin viikon tai kahden välein.

Elektrokonvulsiivinen hoito

ECT (Elektrokonvulsiivinen hoito) on lääketieteellinen hoitomuoto. Se käytetään masennuksen ja muiden psykiatristen häiriöiden hoitoon. Sähkömurtovirtaa annetaan pienelle alueelle aivoissa, jotta emotionaalinen toiminta palautuu normaaliksi.

ECT ei ole saanut riittävää tutkimustukea, eikä se ole yhtä tunnustettu kuin farmakologiset masennuslääkkeet. Monet psykiatriset sairaalat ja erikoislaitokset tarjoavat kuitenkin ECT-hoitoja haastavissa tapauksissa.

Lisensioidut terveydenhuollon ammattilaiset valvovat kaikkia ECT-hoitoja. He selvittävät potilaan sairauden historiaa, tekevät fyysisiä testejä ja muita laboratoriotestejä ennen hoitoa. Elektroenkefalografiaa käytetään arvioimaan, miten hyvin stimulus toimii mikroskoopin alla.

Muut hoitomuodot

Muut hoitomuodot ovat lisähoitoja. Ne ehdotetaan potilaalle lääkärin tai terapeutin kliinisen arvion perusteella. Näihin sisältyvät:

 • Kotona tapahtuva fysioterapia
 • Manuaalinen terapia
 • Liikuntaterapia
 • Biofeedback-hoito
 • Psykososiaaliset interventiot

Kliiniset tutkimukset osoittavat, että nämä voivat vähentää fyysisiin oireisiin liittyvää vaivan vakavuutta ja intensiteettiä. Ne voidaan soveltaa myös maadoituksen hoito-ohjeisiin traumattisen aivovamman tai muun neurologisen hankauksen yhteydessä. Tutkimus ei pysty ennustamaan yksilöllistä reaktiota muihin hoitomuotoihin. Silti ne tarjoavat turvallisen ja tehokkaan vaihtoehdon sairauksien ja vaivojen hallintaan.

Masennuksen ehkäisy

Masennus on monimutkainen ja henkilökohtainen sairaus. Siksi, kun ajatellaan masennuksen ehkäisyä, ei ole yhtä ratkaisua kaikille. Uusimmat tutkimukset antavat vinkkejä masennuksen ennaltaehkäisyyn ja hoidon eri menetelmiin. Tässä osassa käymme läpi näitä:

Stressin hallinta

Stressinhallinta auttaa vähentämään henkistä stressiä ja parantamaan elämänlaatua. Se vaatii työtä, mutta tuo suuria hyötyjä. Efektiivisiin menetelmiin kuuluu tietoisuus ja rentoutuminen, unen ja terveellisen ruoan nauttiminen.

Tietoista läsnäoloa (mindfulness) pidetään tehokkaimpana työkaluna stressinhallintaan. Rentoutumiseen on monia erilaisia tekniikoita. Ne antavat ainutlaatuisia mielialan parannuksia ja vahvistavat itsetuntemustasi. Rentousharjoitukset sisältävät:

 • meditaatiota
 • rentoutumis harjoituksia
 • ja muita menetelmiä, jotka auttavat kehittymään.

Liikunta ja terveellinen ruokavalio

Syöminen terveellisesti ja liikkuminen on hyödyllistä masennuksen estämisessä. Tutkimukset osoittavat, että näiden elämäntapojen pysyvä noudattaminen voi auttaa lievittämään fyysisiä oireita, esim. painon pienentäminen ja sydämen ja verisuonien vahvistaminen.

Ruokavalio ja liikunta yhdessä muodostavat laajan hoidon, joka auttaa ruumiin ylläpitämiseen ja rentoutumiseen.

Sosiaalisten suhteiden ylläpito

Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja masennuksen ehkäisyssä. Tunne- ja vuorovaikutussuhteiden hoidon avulla voidaan tasapainottaa emotionaalista tilannetta ja lisätä itsetuntoa. Kesto on myös tärkeässä osassa luomalla vakaata perustaa, jolle voi rakentaa terveellisen itseymmärryksen. Voit vahvistaa ja ylläpitää olemassa olevia sosiaalisia suhteita sekä parantaa henkilökohtaista saatavuutta useilla eri tavoilla:

 • Osallistuminen erilaisiin tunnetaitojen harjoituksiin.
 • Sosiologinen tutkimus voi auttaa ymmärtämään itseä ja muita ja oppimaan uusia tapoja ilmaista itseään.
 • Rehellinen ja avoin kommunikointi huolellisesti valittujen ihmisten kanssa.
 • Luottamuksen rakentaminen vain rehellisten dialogien kautta.
 • Tapaamalla tuttuja sekuntoina aikana.
 • Osallistuminen erilaisiin toimintaan ja leikkeihin.

Frequently Asked Questions

Q: Miten masennusta hoidetaan?

A: Masennusta voidaan hoitaa useilla eri tavoilla, mukaan lukien lääkehoito, terapia ja muut käytettävissä olevat menetelmät. Lääkehoito voi sisältää masennuslääkkeiden ottamisen, kun taas terapiassa voidaan käyttää kognitiivista käyttäytymisterapiaa, joka auttaa muuttamaan negatiivisia ajattelumalleja ja käyttäytymistapoja. Lisäksi muut menetelmät, kuten liikunta ja meditaatio, voivat auttaa lisäämään vireyttä ja parantamaan mielialaa.

You may also like...