Miten itsetuhoisuutta voidaan ehkist

Miten itsetuhoisuutta voidaan ehkist Language Finnish

Yleiskatsaus itsetuhoisuuteen

Itsetuhoisuus on yleistä. Se voi olla haastavaa tanto yksilöille kuin yhteiskunnallekin. Ymmärtääksemme itsetuhoisuutta ja sen merkitystä, meidän täytyy tutkia syitä ja toimenpiteitä. Näin voimme luoda tehokkaita torjuntatoimia ja ehkäiseviä terveydenhuollon palveluja.

Tässä artikkelissa tarkastelemme itsetuhoisuuden syitä ja toimenpiteitä, joita voimme ottaa estääksemme sen:

Mitä itsetuhoisuus on?

Itsetuhoisuus on tutkittu ja kuvattu melko laajasti ihmiskunnan alkaessa ymmärtää psykologiaa. Erilaisia mielenterveysongelmia ilmenee itsetuhoisuusharjoituksissa. Potilaille esiintyy selkeitä itsetuhousoireita, vaikka itsetuhoisuus ei välttämättä tarkoita sitoumusta tahalliseen tappamiseen.

Itsetuhoisessa tilassa ajattelutapa on toivoton ja passiivinen. Henkilöllä on hirviömäinen kuva itsestään, jonka koostuu negatiivisista identiteettivaikutelmista. Tyypillisesti he laiminlöivät olosuhteisiin liittyviä pyyntöjä, eivät hanki apua ja ole passiivisia.

Pahamaineisen aspektin rikkominen poistaa epäterveellisen näkemyksen itsestä ja palauttaa hallinnan itsetuhoista käyttäytymistä:

 • Selkeän kuvan saaminen itsestään ja olosuhteistaan.
 • Välttämään oireiden pahenemista.
 • Vahvistamaan itseluottamusta ja elämänhallintaa.
 • Kehittämään terveellisiä ajattelutapoja.

Itsetuhoisuuden syyt ja riskitekijät

Itsemurhaan johtava suuntautuminen liittyy usein syvään masennukseen. Syyt ja riskitekijät ovat monimutkaisia ja vaihtelevat ihmisittäin. Elämän stressaavat tapahtumat ja henkilökohtaiset elämäntaitojen puutteet voivat aiheuttaa itsetuhoista käyttäytymistä. Emotionaaliset, kognitiiviset ja sosiaaliset tekijät voivat lisätä riskiä itsetuhoisille ajatuksille ja kielteiselle eloonjaksamisen motiiville.

Ympäristötekijöitä ovat mm.:

 • Uhkaava tai vuorovaikutteisuuden puuttuminen perheissä.
 • Huonot ystävyyssuhteet.
 • Markkinointiympäristöt.
 • Emotionaalinen paine teini-iässä.

Tämä voi johtaa lisääntyneeseen itsetuhoisuuteen. Alkoholin väärinkäyttö voi olla myös seurausta traumaattisista tapahtumista. Itsesurmalta suojautuminen ja riskitekijöiden tunnistaminen auttaa oikean tuen tarjoamisessa ja yleisen terveyden edistämisessä.

Itsetuhoisuuden ehkäisy

Ehkäisemällä itsetuhoisuuteen liittyviä ongelmia on tärkeä osa minkä tahansa terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa. Vähentää ja ehkäistä itsetuhoisen käyttäytymisen ja toiminnan on tärkeää, jotta voisimme estää onnettomuuksia ja poistaa elinikäisen kärsimyksen.

Tässä artikkelissa käsitellään erilaisia menetelmiä, joita voidaan käyttää itsetuhoisuuden ehkäisemiseksi:

Vahvista potilaan tai asiakkaan sosiaalisia suhteita

Henkilöillä, joilla ei ole tukevia sosiaalisia verkostoja, itsetuhoisen ja itsetuhoisten ajatusten ja käyttäytymisen riski on suurempi. Turvallisessa sosiaalisessa ympäristössä potilailla / asiakkailla on mahdollisuus luoda merkityksellisiä suhteita ja saada empatiaa ja kannustusta. Syrjinnän tai sosiaalisten verkostojen puuttumisen on havaittu tehostavan itsetuhoisten ajatusten riskiä.

Lähestymistapa itsetuhoisuuden ehkäisyyn tulisi olla tarvittaessa empaattinen, tehokas ja hellyyttävä. Tarjoamalla potilaille / asiakkaille mahdollisuutta osallistua osallistavaan toimintaan tasa-arvon vahvistamiseksi pehmeissä, dynaamisissa ympyröissä, palveluntarjoajat voivat vahvistaa nukutustilaa raikkaana sosiaalisiin interaktioihin. Tässä toiminnassa pyritään tuomaan ihmisiin erilaisilta taustoilta hopea arjen elämään, ja seurauksena on turvaverkon muodostuminen.

Tukevien interventioiden avulla pyritään auttamaan piiritettäviä vahtimaan heidän kohtaamaansa arkilääkkeitä ja paineita sekä kanavoimaan tunteita omien arvojensa mukaisesti. Lisäksi on hyvä neuvotella ja pohtia, mikä on parasta potilaalle / vastaanottajalle, ja oppia oman kokemuksensa kautta.

Auta heitä löytämään positiivisia tapoja käsitellä tunteitaan

Ehkäistäksemme itsetuntoamme, meidän tulee käsitellä tunteita ja viestintää oikein. Hyväksyäksemme sisäiset voimamme ja antaaksemme tarvittavan tuen, voimme auttaa ihmisiä voimaantumaan itsetuhoisuuden vastustamiseksi.

Positiivisilla tavoilla voimme antaa itsellemme lupauksen hakea ammattitaitoista apua, ylläpitää terveellistä elämäntapaa, olla tietoisia ajatuksistamme ja viestinnöistämme, hakea mielenterveyden asiantuntijoiden apua ja käyttää fyysistä liikuntaa energiatuotantoon.

Tutkimusten mukaan, yrittäessämme ratkaista esimerkiksi stressin tai ahdistuksen tunteita, voimme löytää positiivisia tapoja; urheilu, musiikin kuuntelu, elokuvien katselu/lukeminen tai ulkoilu auttavat meitä:

 • Urheilu
 • Musiikin kuuntelu
 • Elokuvien katselu/lukeminen
 • Ulkoilu

Auta heitä löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmiinsa

Itsetuhoisten ajatusten ehkäisylle on tärkeää. Löydettävä parempia, terveellisempiä ratkaisuja. Näin henkilö voi kohdella itseään ja muuta ympärillä olevaa yhteisöä. Vaihtoehtoiset ratkaisut auttavat lieventämään stressitekijöitä. Luomaan toivoa paremmasta selviytymisestä tilanteessa, jossa itsetuhoisuus on vahva.

Terveellisemmän ratkaisujen tiedostaminen on tärkeä osa itsetuhoisuuden kontrolloinnista. Autetaan omaksumaan terveitä elämäntapoja ja tarjoamaan keinoja selviytymiseen vaikeina aikoina.

Tee-se-Itse Ratkaisuilla, Joita Henkilön On Kokeiltava:

 1. Aseta realistisia odotuksia itsellesi ja muille.
 2. Selvitä hyvä tapa sanoa ei, kun ajatukset/ tunteet ovat negatiivisia.
 3. Ajattele myönteisiä asioita itsellesi kaikissa tilanteissa.
 4. Älä kiinnitä liikaa huomiota asioihin. Pysy nykyhetkessä ja valmistaudu tulevaisuuteen.
 5. Pidä muistiinpanoja jokaisesta positiivisesta asiasta elämässäsi. Käytä niitä tekosyynä haluttaessasi tehdä asioita eri tavalla/erityisenä.
 6. Harjoittele soveltamalla uusia luurteja tilanteisiin toisin kuin miten olet tottunut tekemään sen ennen.

Hoito ja tuki

Itsetuhoisuutta voi voittaa. Hoito ja tuki voivat auttaa. Nämä voivat tunnistaa alkuperän. Ne voivat auttaa selviytymään ja voimavarojen löytämiseen.

Tässä kappaleessa me tutkimme hoitoja ja tarjotun tuen:

Tarjoa henkilökohtaista tukea

Itsetuhoisuuden ehkäisyssä tulisi olla henkilökohtaista tukea. Se voi tulla perheenjäseniltä ja ammattilaisilta. Rahalliset, hengelliset resurssit, auttamismotivaatiot ja yhteys avun saajaan ovat tehokkaan tuen osa-alueita. Ymmärrä taustasi ja kyky muuttua ovat tärkeitä. Viesti itsevarmuutta luodaksesi luottamuksellisen suhteen. Mukauta apu aina tilanteeseen sopivaksi.

Henkilökohtaisia tekniikoita voidaan käyttää. Itsereflektioita, vuorikiertotyöskentelyä ja laadullisen tiedon hyödyntämistä voidaan hyödyntää tehokkaaseen hoitoon. Se voi tuoda esille sitoumuksia ja ilmiöitä rajoihin.

Tarjoa lääkehoitoa tarvittaessa

Itsetuhoisuutta voidaan ehkäistä sopivalla lääkehoidolla. Masennuslääkkeet ja ahdistuneisuushoidot eivät ole haitallisia, vaan auttavat usein henkilön olon tasapainottamisessa.

Ennen lääkehoitoa suositellaan tutustumaan lisäoppimateriaaleihin ja kokeilemaan psykologista hoitomuotoa. Masennuslääkkeet on helppo ohjata ja valvoa. Potilailla on mahdollisuus saada lisäterapiasta hyötyä esim. selviytymisstrategioiden opetteluun.

Tarjoa muita hoitomuotoja, kuten terapiaa, kriisiapua ja työskentelyryhmiä

Potilaille tarjotaan erilaisia hoitomuotoja, kuten terapiaa, kriisiapua ja työskentelyryhmiä. Terapiassa autetaan potilasta ymmärtämään itsetuhoisen ajattelun taustalla olevia tekijöitä ja löytämään ratkaisuja. He oppivat myös tuntemaan itseään paremmin ja selviytymismekanismeja itsetuhoisissa tilanteissa.

Kriisiapu tarjoaa nopeaa apua. Kriisiapukonsultit auttavat tunnistamaan itsetuhoiset ominaisuudet ja hoitamaan mielenterveysongelmia. Ne voivat auttaa myös stressin poistamisessa ja strategioiden valinnassa.

Työskentelyryhmien avulla potilaat oppivat pehmentymisen menettelyjä ja selviytymiskeinoja, joilla hallita ahdistusta ja sinnikkittimyyntitoimintoja. Heillä on lisäksi mahdollisuus vahvistaa itsellisyydentuntoa.

Frequently Asked Questions

Q: Miten voin auttaa jotakuta, joka on itsetuhoinen?

A: Itsetuhoisen henkilön auttamiseksi voit tarjota hänelle tukea, kuunnella häntä ja auttaa häntä löytämään ammattiapua. Ammattilaiset voivat auttaa itsetuhoisen henkilön rakentamaan vahvoja elämäntaitoja, joita tarvitaan ongelmien selvittämiseen ja tunteidenhallintaan. Muista myös, että itsetuhoisuutta ei voi koskaan vähätellä – se on vakava asia, joka vaatii vakavaa huomiota.

Q: Mitä itsetuhoisuuden oireita tulisi seurata?

A: Itsetuhoisuuden oireita ovat muun muassa usein toistuva masentuneisuus, ahdistuneisuus ja vihanpidätys, kyvyttömyys luottaa muihin, häpeä ja syyllisyyden tunteet, sekä poikkeuksellisen aggressiivinen tai itsekäs käyttäytyminen. Jos huomaat näitä oireita, ota yhteyttä ammattilaiseen.

Q: Miten itsetuhoisuutta voidaan ehkäistä?

A: Itsetuhoisuutta voidaan ehkäistä tarjoamalla henkilölle tukea ja tukemalla häntä selvittämään ongelmiaan. Henkilölle tulisi myös tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ammattilaiseen, joka voi auttaa häntä ymmärtämään ja hallitsemaan tunteitaan. Lisäksi tukiverkostoa tulisi luoda, jotta itsetuhoisen henkilön on helppo saada apua ja tukea.

You may also like...