Miten psykoottisia hiriit hoidetaan

Psykoottisten häiriöiden yleiset ominaisuudet

Psykoottisilla häiriöillä on monia yhteisiä piirteitä. Nämä voivat olla:

 • Halu ja kyky muuttaa todellisuudentajua
 • Vaikeudet keskustella ja harjoittaa analyyttistä ajattelua
 • Vaihtelevat tunteet
 • Harhaanjohtavat uskomukset
 • Ilmeinen ajattelun häiriö

Nämä ominaisuudet vaikuttavat potilaan käyttäytymiseen ja elämäntyyliin sekä mahdollisiin terveydellisiin ongelmiin.

Psykoottisten häiriöiden luokitus

Psykoottiset häiriöt luokitellaan usein yleistyksin ja merkkein. Vaikuttavia tekijöitä on kahta laatua: DSM-5 ja ateistinen neuropsykiatrinen skaalaukset, joissa mitataan hermoston toimintaa.

DSM-5 -luokitus jakaa psykoottiset häiriöt viiteen osaan:

 • skitsofrenia ja muut nykyaikaiset psykoosidysfunktionaaliset häiriöt
 • sikopatiat
 • skitsotyyppiset häiriöt
 • dissosiatiiviset ja somatoformaushiriot
 • harvinaisemmat psykoosit

Uusin DSM-versio korvaa vanhan luokituksen syvällisellä ja tarkasti uudella teknologialla, biologisen tiedonrakenteen selkeyttämiseksi.

Ateistisen neuropsykiatrisen skaalauksen avulla mittataan potilaan hermostoltaan johtuvia oireita laajennettuilla analyysityökaluilla. Tutkimukset perustuvat sekä tieteelliseen tutkimustietoon että potilaan havaitsemiin muutoksiin aivo- ja hermorakenteessa. Neuropsykiatriset testit, Hopean ergometrian testit, vertailukoe, Voghin fluorimetria ja aivojenvälisen viestinnän tutkimus meditoinnilla selvittävät psykoottisten ominaisuuksien esiintymisen. Hoitohenkilöstö voi käyttää näitä testejä parhaiden lopputulosten saamiseksi helposti ymmärrettävässä diagnostisessa työprosessissa.

Psykoottisten häiriöiden oireet

Psykoottisten häiriöiden oireet vaihtelevat. Yhteisiä ominaisuuksia on kuitenkin havaittavissa. Näitä ovat:

 • Hallusinaatiot, joissa henkilö näkee ja kuulee asioita, jotka eivät ole todellisia. Esimerkkeinä voivat olla visuaaliset, akustiset ja olfaktoriset hallusinaatiot.
 • Harhaluulot, joilla on usein tendenssi vakaaseen uskomukseen. Ajattelu ei kuitenkaan seuraa logiikkaa. Osalla harhaluuloille altistuneista saattaa esiintyä pelottavia kuvitteellisia rikkureita.
 • Kiihtyneisyys ja ärtyisyys, jotka ilmenevät heikentyneessä tuumoriskinhallinnassa. Lapsellisen piiskausoireen viittaavat siihen, kun liiallinen “izosa“-responsitiivisyys voidaan havaita.
 • Valppaanaoloruudesta, josta voidaan havaita inttiameihin vastaavien liialei itnressed-raamcresgrated sadderiety tecniques. Nämä esittävät light-bassed extinicidmalsteeters, kuten lisääntynyttä itsensä ja muiden havainnointia.

Psykoottisten häiriöiden diagnoosin tekeminen

Psykoottiset häiriöt ovat vakavia sairauksia. Niitä tulee tunnistaa ja diagnoosia ajoissa. Diagnoosi tehdään perustuen tarkkoihin tutkimuksiin ja tieteellisiin kriteereihin. Diagnoosin tekemisessä huomioidaan useita lääketieteellisiä ja psykologisten tekijöiden tarkistuksia:

 • Lääketieteelliset tekijät
 • Psykologisten tekijöiden tarkistukset

Kliininen haastattelu

Kliininen haastattelu on tärkeä työkalu diagnoosin tekemiseen. Tuomioistuimille ja sosiaalityöntekijöille haastatellaan yleensä osallistujia. Haastattelussa selvitetään alustavia tietoja ja historiatietoja. Se pohditaan myös diagnoosiin liittyviä asioita. Haastattelulla on suuri merkitys diagnostisessa työssä.

Eri valtioilla on erilaiset lait kliiniselle haastattelulle. Potilaalta saadut tiedot kerätään potilaskertomukseen. Moniammatillisen tiimin perusteella arvioidaan diagnoosin ja haasteellisten tilanteiden tutkimukset. Tulokset annetaan potilaalle lausuntoina ja ehdotuksia hoito-suunnitelmasta:

 • Diagnoosi
 • Haasteellisten tilanteiden tutkimukset
 • Lausunnot
 • Ehdotukset hoito-suunnitelmasta

Laboratoriotestit

Laboratoriotestit ovat tärkeitä psykoottisen häiriön tarkan diagnoosin tekemisessä. Ne ovat vahva keino havaita biologisia tekijöitä, kuten aivojen toimintaa ja kemikaalien tasoa. Testit voivat auttaa hoitoon ennen oireiden olemassaoloa ja vahvistaa lopullisen diagnoosin.

Testien joukossa on:

 • Laboratorioanalyysejä
 • Neurologista tutkimusta
 • Verikokeita
 • Ja muuta perustutkimusta.

Ne voivat auttaa erottamaan psykoosisairaudet aivogeeneisten sairauksista. FMRT on yleinen menetelmä biologisiin tekijöihin liittyvissä psykoosisairauksissa. Huumeiden analysointi on myös melko yleistä selvittääkseen mahdolliset houkuttavat tekijät.

Psykoottisten häiriöiden hoitomuodot

Psykoottiset häiriöt ovat yleisiä. Ne voidaan hoitaa tehokkaasti ja tarkasti. Hoitomuodot vaihtelevat vakavuuden ja tyypin mukaan. Tässä artikkelissa katsomme psykoottisten häiriöiden hoitomuotoja.

Lääkehoito

Lääkehoito on yksi tärkeimmistä psykoottisten häiriöiden hoitomuodoista. Lääkkeet voivat auttaa kontrolloimaan oireita, vakauttamaan aaltoja ja muuttamaan muutamia vakavia mielentilojen muutoksia. Nämä lääkkeet toimivat erityisen hyvin helpottamaan psykoosihoitosyklien parantamiseksi, kuten masennuksen, ahdistuneisuushäiriön, bipolaarisen hoidon ja skitsofrenian.

Jotkut yleisesti kohdella psykoosien hoidon lopettamista ovat:

 • Masennuslääkkeet, jotka voivat auttaa rentoutumaan ja pehmentää aggressioita tai itsesääliä. Ne voivat myös aiheuttaa yleistä uneliaisuutta.
 • Ahdistuslääkkeet, jotka auttavat potilaita hallitsemaan oireita. Ne vapauttavat ne taustalta laajemmassa määrin.
 • B-adrenergiset salpaajat, jotka estävät hermoston toimintaa muuttajana. Ne auttavat lievittämään psykoosihoitoa.

Psykoterapia

Psykoterapia on yksi tärkeimmistä hoidoista psykoottisille häiriöille. Se on interventio, jonka tarkoitus on tyydyttää tarpeita ja niiden ominaisuuksia. Auttaakseen henkilöä tunnistamaan syyt psykoottisille oireilleen, se on suunniteltu löytämään ratkaisuja.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut ovat tärkeät psykoottisten häiriöiden hoitamiseen. Sosiaalityöntekijät auttavat suunnittelemaan, kehittämään ja tarjoamaan asianmukaisia palveluja. Ne tarjoavat tehokasta ja kattavaa psykoterapiaa potilaille, joilla lääkehoito pidetään hallinnassa.

Sosiaalipalveluilla tunnistetaan henkilön vahvuuksia, joita hyödynnetään oikein psychotherapeutista laitetta käyttäen. Lisäksi niillä voidaan harkita yksilöllisiä indikaattoreita ja sopeutua nykyisiin olosuhteisiin. Ne voivat myös tuoda tukea monimutkaiseen terapiaan tai hoitojaksoon. Näin helpotetaan sitoutumista terapeuttisiin ohjelmiin ja parannetaan toipumista. Sosiaalipalvelut auttavat myös vahvistamaan potilaan itsetuntoa ja laatua elämässä.

Psykoottisten häiriöiden ennaltaehkäisy

Psykoottiset häiriöt? Vaikeaa. Mutta hoito auttaa! Se voi pienentää oireita ja parantaa elämänlaatua. Tässä artikkelissa tutustutaan ennaltaehkäisyyn. Kuinka se auttaa vähentämään epämiellyttäviä oireita? Lue lisää!

Stressinhallinta

Stress & anxiety can increase the risk of psychotic disorders. So, practicing stress management can help prevent psychosis & aid people in other symptom & assistance related matters.

The following stress management focused techniques can be tried:

 • Relaxation exercises – Practice emptying techniques such as body relaxation, breathing techniques, meditation &/or yoga.
 • Positive thinking – Aim to find joy or positive energy in rejection or failure-related situations. Learn to enjoy movies, theater, music & museums. Focus on your strengths, instead of feeling-based pressure.
 • Physical activity – Physical activity is best measured in minutes or hours. It can help release emotional rigidity into clear physiological reactions. Do various aerobic activities (running/cycling), playing sports with equipment & gym workouts to share pressure & initiate.
 • Meditative state – Try learning to pause formal pondering techniques to calm the mind & step away from the dominating program of emotions & compelling feelings. Meditation technology is often called “meta-mentoring”, an engaging modified internet content to return to oneself & relax.

Elämäntapamuutokset

Psykoottisten häiriöiden ehkäisemiseen ja lievittämiseen voidaan käyttää elämäntapamuutoksia. Yksilöllinen ruokavalio, hyvä uni ja lepo, fyysinen toiminta, stressinhallinta ja sosiaaliset verkostot ovat olleet tehokkaasti tutkittuja hoitomuotoja.

Liikuntaa ei tarvitse olla raskasta, vaan mukavia lisäharjoituksia on helppo tehdä nauttimalla erilaisista urheilulajeista. Sopivat harjoitustasot sekä asianmukainen ohjaus auttavat suunnittelemaan motivoivan harjoitusohjelman.

Univelka pahentaa jo olemassa olevaa psykiatrista hoidettavan tilannetta. Tutkimukset osoittavat, että unirutiini vaikuttaa myös positiivisesti emotionaaliseen hyvinvointiin. Elintapojen muokkaaminen on tärkeää, jotta ravintoarvot olisivat optimaalisia. On myös suositeltavaa reagoida emotionaalisesti, jotta hermoston vahvistuminen olisi mahdollista:

 • Elintapojen muokkaaminen
 • Sopivien harjoitusten tekeminen
 • Unirutiinin noudattaminen
 • Emotionaalisen reagointitaidon kehittäminen

Sosiaalisten taitojen harjoittelu

Psykoottisten häiriöiden ennaltaehkäisyyn liittyy useita menetelmiä ja hoitoja. Yksi niistä on sosiaalisten taitojen harjoittelu (SST). SST auttaa oppijoita pystyttymään vuorovaikutustilanteissa ja parantaa heidän elintapojaan.

SST:n tehtävä on vahvistaa positiivista ajattelua nuoria suhteessa ympäristönsä piirteisiin. Se myös muokkaa ympäristön tuottamia haasteita ja helpottaa nuoren itsetuntoa ja mielenterveyttä.

SST-ohjelmat keskittyvät taitojen ottamiseen henkilöltä itseltään. Näitä taitoja ovat esim.:

 • Empatia
 • Kommunikaatiotaitojen harjoittaminen

Frequently Asked Questions

Q: Miten psykoottisia häiriöitä hoidetaan?

A: Psykoottisia häiriöitä hoidetaan yhdistämällä lääkehoito psykososiaaliseen hoitoon. Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää oireita ja säädellä mielialaa. Psykososiaalisessa hoidossa käytetään useita menetelmiä, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa, keskusteluterapiaa, työskentelymenetelmiä ja sosiaalista tukea.

You may also like...