Missä voi opiskella psykologiaa Suomessa?

Psykologia on erittäin suosittu oppiaine Suomessa, ja monen haave on päästä esimerkiksi psykologiksi, psykoterapeutiksi tai opintoneuvojaksi. Psykologian opiskelu tarjoaa valmiudet todella moniin eri tehtäviin, vaikka valtaosa valmistuneista työskenteleekin nimenomaan asiakastyötä tekevinä terapeutteina.

Ammatin suosiosta kertovat tilastot, joiden mukaan vain harva onnekas hakija hyväksytään opiskelijaksi. Monen myös trendiaineen tapaan myös psykologian kohdalla tilanne on se, että haluttua opiskelupaikkaa tavoitellaan monta vuotta peräkkäin ennen sisäänpääsyä.

Myös psykologian kohdalla tilanne on se, että eri yliopistot painottavat opetussuunnitelmassaan eri asioita. Tämä voikin olla merkittävä syy siihen, miksi opiskelemaan haluaa nimenomaan johonkin tiettyyn opinahjoon. Toinen opiskelupaikan valintaan liittyvä tekijä on se, että yksinkertaisesti haluaa asua ja opiskella jossakin tietyssä kaupungissa.

Mikäli haaveissa siintelee ura psykologina, on tiedekunnan ovet saatava auki hinnalla millä hyvänsä. Tämä merkitsee käytännössä pitkää ja haastavaa pääsykoeprosessia. Tällä hetkellä psykologiaa voi opiskella kuudessa eri yliopistossa – Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa suomi casinot 2020. Suhteellisen pieneksi maaksi psykologiaa voi toisin sanoen opiskella varsin monessa eri paikassa.

Mikäli pääsykokeissa ei tärppää ja ylioppilastodistuksen arvosanat eivät auta asiaa, kannattaa aloittaa psykologian opinnot avoimessa yliopistossa. Välivuoden tai parin pitäminen ja samanaikaisesti avoimessa yliopistossa opiskelu ei ole yhtään hassumpi vaihtoehto ja mikä parasta, avoimen yliopiston opinnoista voi hyvinkin olla hyötyä seuraavissa pääsykokeissa.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on perehtyä muutamiin kotimaisiin yliopistoihin ja siihen, kuinka suomenkielinen hakija voi kasvattaa opiskelupaikan saannin todennäköisyyttä. Monilla yliopistoilla on nykyisin käytössä kaksivaiheinen valintamenettely, joka perustuu sekä kirjallisessa kokeessa menestymiseen, että henkilökohtaiseen haastatteluun. Kyseistä hakumenettelyä voi pitää varsin hyvänä, sillä se kartoittaa paitsi hakijan kirjatietämystä ja aineiston käsittelykykyä myös pitkällä tähtäimellä tärkeintä osa-aluetta eli opiskelumotivaatiota.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen tunnetuin ja kansainvälisesti arvostetuin korkeakoulu, joka tarjoaa myös psykologian opintoja. Monella saattaa tulla yllätyksenä, että oppiaine on lääketieteellisen tiedekunnan alaisuudessa. Tämä korkeakoulu on erikoistunut kehityspsykologiaan, terveyspsykologiaan sekä kognitiiviseen aivotutkimukseen.

Psykologian suosiosta kielivät myös hakutilastot. Esimerkiksi keväällä 2017 Helsingin yliopistoon haki 1859 opiskelijaa, joista pääsykokeisiin osallistui 1301, ja koulutukseen hyväksyttiin 50 uutta opiskelijaa. Näin ollen hyväksyttyjen opiskelijoiden osuus kaikista hakijoista oli 3,8 %.

Turun yliopisto

Turun yliopistolla on psykologian opiskelussa pitkät juuret, sillä sen alaisuuteen perustettiin Suomen ensimmäinen psykologian laboratorio 1920-luvulla. Turun yliopistossa psykologiaa opiskellaan yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Vaikka Turun yliopisto on suosittu hakukohde, voi monelle tulla yllätyksenä, että on sinne lähes yhtä vaikeaa päästä kuin Helsinkiin. Viimeisten vuosien aikana hakijoita on ollut noin 1400 kappaletta ja keskimäärin 35 opiskelijaa on otettu sisään. Vuonna 2017 pääsykokeisiin osallistui 1243 hakijaa ja sisään otettiin 31. Hyväksymisprosentti oli näin ollen 2,5 prosenttia.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa psykologiaa opiskellaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä, josta opiskelijoista valmistuu joko psykologian tai filosofian maistereita. Aivan kuin muutkin yliopistot, on Tampereellakin omat erikoisalansa, jotka painottuvat työpsykologiaan, sosiaaliseen kognitioon sekä mielenterveyden tutkimukseen.

Tampereen yliopistoon on hakenut viimeisten vuosien aikana keskimäärin 1700 hakijaa, joista on hyväksytty 30 henkilöä uusiksi opiskelijoiksi. Keväällä 2017 Tampereelle psykologiaa opiskelemaan haki 1900 henkilöä, joista pääsykokeisiin osallistui 1444. Sisään otettiin 30 opiskelijaa, joten sisäänpääsyprosentti oli 2,1.

Tilastojen valossa Tampereen yliopisto on psykologian opinnoista puhuttaessa Suomen halutuin opiskelupaikka. Kun Helsinkiin haki vuonna 2017 jo aiemmin mainitut 1859 henkilöä, haki Tampereelle 41 henkilöä enemmän. Yksi mahdollinen syy Tampereen suvereeniin asemaan suosikkiopiskelupaikkana on se, että psykologian suuntautumis- ja painottumisvaihtoehdot saattavat vaikuttaa äkkiseltään kaikkein kiinnostavimmilta paitsi teoreettisessa mielessä myös työllistymistä ja kliinisen psykologin työtä ajatellen.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa on mahdollista opiskella psykologiaa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. Korkeakoulun vahvuuksiin kuuluu kehitys- ja kasvatuspsykologia, neuropsykologia, kliininen psykologia sekä persoonallisuus- ja työpsykologia. Se houkuttaakin vuodesta toiseen juuri edellä mainituista aihepiireistä kiinnostuneita hakemaan.

Jyväskylän yliopisto on tietoisesti panostanut psykologian opetukseen, mikä näkyy myös aloituspaikkojen määrässä, joka on huomattavasti korkeampi kuin monissa muissa korkeakouluissa. Suosio näkyy tilastoissa, sillä hakijoita on ollut useampana vuonna enemmän kuin Helsingin yliopistossa, joka on yleensä kaikkein suosituin hakukohde.

Psykologiaa on viimeisten vuosien aikana hakenut opiskelemaan runsaat 1800 hakijaa, joista keskimäärin 65 on hyväksytty uusiksi opiskelijoiksi. Hyväksyttyjen opiskelijoiden osuus kaikista hakijoista onkin korkeampi kuin muissa yliopistoissa, sillä se on noin 4,7 prosenttia. Jyväskylän yliopistoon psykologiaa haki keväällä 2017 opiskelemaan 1862 henkilöä, joista valittiin 78.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa psykologian opintoja omana koulutusalana, mikä kertoo korkeakoulun vahvasta sitoutumisesta kyseiseen tieteenalaan. Joensuussa sijaitseva yksikkö on erikoistunut erityisesti hyvinvoinnin, elämänkulun, psykologisten interventioiden, psykoterapian ja kliinisen psykologian tutkimukseen. Se on kehittänyt myös erillisen kliinisen terveyspsykologian erikoistumiskoulutuksen.

Itä-Suomen yliopiston psykologian opintoihin hakee vuosittain noin 950 hakijaa, joista hyväksytään 40 korkeimmat pisteet saanutta hakijaa. Vuonna 2017 Joensuuhun haki 952 psykologin urasta haaveilijaa, joista pääsykokeisiin osallistui 608 henkilöä. Uusia opiskelijoita hyväksyttiin 44, joten sisäänpääsyprosentti oli peräti 7,2%. Joensuu on pieni ja kodikas kaupunki, jossa muualta muuttanut viihtyy taatusti hyvin ainakin muutaman opiskeluvuotensa ajan.

Psykologian opiskelijaksi?

Mikäli psykologia ja psykologin ammatti kiehtovat, on viisainta opetella pääsykoekirjat juurta jaksaen ja valmistautua huolellisesti pääsykoetehtäviin. Mikäli olo on epävarma, kannattaa katse suunnata sellaiseen yliopistoon, johon on tilastollisesti helpointa päästä.

Vaikka ajatus kaukaiseen kaupunkiin muuttamisesta ei tuntuisikaan niin houkuttelevalta, on kyseessä pieni, hetkellinen uhraus, josta kiitoksena voi komeilla unelma-ammattiin valmistuminen. Parasta on se, että opintojen edetessä on mahdollisuus hakeutua vaihto-opiskelijaksi ja hyvässä lykyssä opinto-oikeutensa saa siirrettyä johonkin toiseen, syystä tai toisesta kiinnostavampaan yliopistoon.

 

You may also like...