Mit ovat mielenterveyshirit

Mielenterveyshäiriöiden yleiskuvaus

Mielenterveyshäiriöt ovat erilaisia. Ne vaativat henkisiä voimavaroja. Oireet voivat olla epämääräisiä. Ne saattavat sekoittua muihin ongelmiin.

Tämä artikkeli antaa yleiskuvan: häiriötyypit ja käyttäytymistä. Pohjimmiltaan, mielenterveyshäiriöt.

Mitä ovat mielenterveyshäiriöt?

Mielenterveyshäiriö on poikkeama toiminnoista tai asenteista. Se eroaa yleisesti hyväksytyistä normeista ja vaikuttaa haitallisesti henkilön ajatteluun, tunteisiin ja/tai käyttäytymiseen. Se voi hoidetaan lääketieteellisillä ja psykologisten menetelmillä, mukaan lukien lääkitys ja terapia.

Henkilö, jolla on mielenterveyshäiriö, kokee muutoksia pysyviin tunnetiloihin, ajatteluun ja/tai toimintaan. Tilanne voi vaikuttaa kaikkiin osa-alueisiin ja aiheuttaa merkittäviä sosiaalisia, emotionaalisia tai toiminnallisia haittoja. Yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä ovat:

 • Masennus
 • Ahdistuneisuushäiriöt
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Pakko-oireisuus
 • Dysfoorisuus

Mielenterveysongelmien taustalla voi olla laaja skaala tekijöitä, mukaan lukien biologia, geneettinen tausta ja historiallinen tausta. Vakavampien mielenterveyshäiriöiden syyt voivat olla traumaattisia kokemuksia tai nopeampaa kehitystä. Tavoitteena on parantaa diagnooseja ja hoitoja, jotta voidaan pelastaa ihmisiä, jotka kokevat oireita, sekä yksilöinä että ryhmässä.

Mielenterveyshäiriöiden tyypit ja oireet

Mielenterveyshäiriöihin kuuluu useita eri kategorioita. Näiden oireet voivat ilmetä yksilöllisesti. Diagnoosi tehdään oirekuvan perusteella. On tärkeää huomata, että poikkeavat oireet tunnistetaan vakiintuneilla diagnostisilla luokituksilla hoidon laadun ja tarkkuuden varmistamiseksi.

Alla esitellään useimmat yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvien syiden ja oireiden tunnistamiseen tarvittava tausta:

 • Neuroottinen mielenterveyshäiriö: Neuroottiseen häiriöön viittaavat tunnetasolla esiintyvä epävakaisuus, ahdistuneisuus, ahdistuneisuuden muutokset ja pelot. Tarkan diagnoosin tekemiseen tarvitaan kiihtyvyyden, masennustilanteen asteen ja muiden psykiatristen oireiden tarkastelua.
 • Skitsofrenia: Skitsofrenia johtuu poikkeavasta ajattelutavasta, jonka avulla potilas saattaa nähdä maailman eri tavalla kuin muut ihmiset. Tyypillisiä diagnosoinnin merkkejä ovat hallusinaatioista johtuva harhakäsitysten uskominen, sekä emotionaalisiin harhaluuloihin uskominen. Hoidon valinnassa on huomioitava masennuslääkkeiden mahdollinen vaikutus skitsofrenialaisen potilaan terapiassa.
 • Psykoottinen mielenterveyshäiriö: Psykoottiselle häiriölle tyypillisiä ovat luku- ja huomiointikyvyn heikkenemiseen liittyvät oireet. Tämän lisäksi erityispiirteitä ovat alentuneet sosiaaliset taidot, ja alentunut motivaatio sekä tarkkaavaisuushäiriöt. Psykoottiselle potilaalle tarvitaan erityistä tukea ja huomiota, jotta hänen oireensa saadaan hallintaan.

Mielenterveyshäiriöiden diagnosointi

Mielenterveyshäiriöiden diagnosointi voi olla vaikeaa. Lääkärit käyttävät erilaisia testejä ja tutkimuksia. Nämä auttavat määrittämään mikä diagnoosi potilaalle sopii.

Artikkelissa tutustutaan näihin diagnosoinnin menetelmiin:

 • Testit ja tutkimukset
 • Potilaan kuuleminen
 • Psykiatristen oireiden arviointi
 • Laboratoriotestit
 • Kuvaukset ja kyselyt

Mielenterveyshäiriöiden diagnosoinnin prosessi

Mielenterveyshäiriöiden diagnosoinnin prosessi koostuu useista vaiheista. Nämä auttavat lääkäreitä tekemään oikean diagnoosin.

 • Prosessin aloittamiseksi kerätään potilaalta tietoa menneisyydestä ja nykyhetkestä.
 • Lisäksi tehdään fyysisiä ja/tai laboratoriotutkimuksia.
 • Psykiatrinen arviointi on tarpeen, jotta diagnoosin antamiseksi kootut tiedot ovat turvallisia ja yhteneviä Turun-Kolmikantajulkaisu-asetusten (ICD) kanssa.

Lääketieteen ammattilaisen antama luultavimmat diagnoosit perustuvat mielenterveyshuumekokeiden ja -arviointien tuloksiin. Tämä mahdollistaa hoidon saamisen, jos potilas on äkillisessä tilassa.

On tärkeää, ettei diagnoosia anneta liian aikaisin, sillä oireet voivat johtua muustakin syystä. Potilaita tarvitaan myös jatkuvaa tukea saadakseen lisää apua.

Mitä tietoja tarvitaan mielenterveyshäiriöiden diagnosoimiseen?

Mielenterveyshäiriöiden tarkempi määrittely ja diagnoosi edellyttää erilaisia tietoja potilaan hoidon optimoimiseksi. Diagnosointiprosessi sisältää useita vaiheita. Aloitetaan anamneesin keruulla (potilaan taustatiedot, oireet ja historia). Luotetaan luotettavaan diagnoosista skaalaus tutkimusmenetelmään.

Anamneesin keruuun osallistuvat potilas ja hoitava lääkäri tai terapeutti. Tapahtuu haastattelun muodossa, joskus haastattelupohjaisten standardoitujen kysymyssarjojen avulla. Arvioidaan vastaukset diagnostisen arvion perustaksi. Pohditaan muiden lokalisoivien tekijöiden kuten fyysisen terveyden, elintapojen ja sosiaalisten paineiden samanaikaisesti.

Hoitaja voi antaa laboratoriotestejä fyysiselle tilalle, kuten verikokeet ja ekg. Käytetään Nathan-skalaa suorittamaan lyhytsanallista psykologista testiä. Arvioidaan masennustilanteen vakavuutta tietyssä ajassa hoidon oikeellisuuden selvittämiseksi. Kylmiltä diagnosoinnille on tunnusomaista tarkkojen diagnostisten parametrien asettaminen noudattaakseen opaitoeforolia hoito protokollissa erilaisten mielenterveydenhäiriöiden hoidossa.

Hoito ja kuntoutus

Mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa on tärkeää ottaa huomioon oireet ja ongelmat. Potilaat saattavat tarvita apua. Tämä hoito koostuu lääkityksestä, terapiasta ja muista muodoista. Nämä kolme komponenttia ovat tärkeimpiä. Ne auttavat sairauden ja sen oireiden hoitamiseen.

Lääkehoito ja psykoterapia

Lääkehoito ja psykoterapia ovat kaksi yleistä hoitomuotoa mielenterveyden häiriöiden hoitamiseksi.

Lääkehoidon avulla voidaan lievittää, poistaa ja stabiloida neurologisia oireita, jotka liittyvät useimpiin mielenterveyshäiriöihin. Psykoterapiassa muutetaan asenteita tai oppivat uusia taitoja, jotka auttavat kontrolloimaan oireita.

Neljä psykoterapiamuotoa voidaan soveltaa erilaisiin mielenterveyden ongelmiin:

 • analyyttinen
 • dialoginen
 • kognitiivinen-behavioraalinen
 • systeeminen perheterapia

Tutkimusten ja alan ammattilaisten suositusten mukaan molempien hoitomuotojen yhdistelmä on paras tapa hoitaa monimutkaisempia tai vaikeampia mielenterveysongelmia. Integroitu lääkehoito ja psykoterapia tarjoaa useimmissa tapauksissa tehokkaamman hoidon ja pidemmän remissio-ajan. Hoitojen tulisi olla henkilökohtaisia, jotta asiakkaat saavat parhaat mahdolliset tulokset.

Kuntoutus ja elämäntapamuutokset

Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa potilaan elämänlaatua ja vähentää hoitosivuvaikutuksia. Siinä on myös tärkeä tehtävä elinaikaisen tuen ja seurannan turvaamisessa.

Hoito ja kuntoutus yleensä nähdään kahdessa muodossa: lääkitys ja elintapamuutokset.

Lääkityksen tarkoitus on lieventää psyykkisiä oireita, joita mielenterveyden hoidossa havaitaan.

Mielenterveyshäiriöiden ehkäisy

Mielenterveyshäiriöiden ehkäisy on tärkeä osa terveydenhuollon strategiaa. Se on osoittautunut hyödylliseksi sairauksien hallinnassa. Sairauksien esiintyvyys ja vakavuus vähenevät.

Ymmärtämällä riskitekijöitä ja estämällä mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan vähentää maailmanlaajuisia mielenterveysongelmia huomattavasti.

Henkilökohtaiset toimet

Ehkäistäksesi mielenterveyden häiriöitä, on parasta tehdä henkilökohtaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi liikunta, terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntapa voivat auttaa sinua.

Liikunta tarjoaa rentoutumisen ja positiivisia tuloksia. Se auttaa myös suojaamaan tunne-elimiä, parantamaan unen laatua, lisäämään sosiaalisia siteitä ja sopeutumaan stressaaviin tai masentaviin tapahtumiin.

Terveelliseen ruokavalioon kuuluu oikean määrän vitamiineja ja mineraaleja sekä monipuolinen ruokavalio. Syöminen riittävästi on tärkeää, jotta saat tarvittavat ravintoaineet ja ylläpidät hyvää terveyttä.

Yhteiskunnalliset toimet

Yhteiskunnalliset toimet tukevat mielenterveyden ylläpitoa ja ehkäisyä. Ne edistävät osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tarkoituksena on vahvistaa eri väestöryhmien terveyttä. Se poistaa esteitä ja mahdollisuuksia saada oikea-aikainen hoito. Se luo edellytyksiä mielenterveyteen liittyvien palvelujen kohtuulliseen saatavuuteen.

Näihin toimiin voivat kuulua esimerkiksi:

 • Terveyskyselyjen tekeminen
 • Seurantatutkimusten suorittaminen
 • Ohjaamisen tarjoaminen

Palveluketjuja rakennetaan hoidon tarjoajalle. Ohjelmissa voi olla eettisiä syrjinnän vaaroja, jos ne eivät oteta huomioon kaikkiin väestöryhmiin. Nämä toimet voivat edistää kehitysohjelmia optimoimalla mahdollisuuksia tuoda hoito resurssien lupien ja muiden puitteiden avulla. Prioriteetiksi asetetaan suurin hyöty kaikille osapuolille.

Mielenterveyshäiriöiden käsittely ja tuki

Mielenterveyshäiriöiden käsittely on tärkeää. Se auttaa ihmisiä selviytymään heidän taisteluistaan. Tähän voi sisältyä keskusteluja ja erilaisia terapioita.

Ymmärtääksemme ja tunnistaaksemme mielenterveyshäiriöiden oireita. Meidän tulee myös keskustella siitä, miten voimme auttaa näitä henkilöitä. Tutkimme nyt tarkemmin mielenterveyshäiriöiden käsittelyä ja tukea:

Mielenterveyshäiriöiden käsittely

Tunnistaminen ja tuki mielenterveyshäiriöille on tärkeää. Lääkäri voi suorittaa testejä diagnoosin todentamiseksi. Hoito on yksilöllistä.

Psyko-loginen hoito voi sisältää terapiamuotoja. Psyko-farmakologiset hoidot voivat lievittää masennusoireita. Psykiatri voi auttaa nopeasti tunnistamaan edut.

Mielenterveyshäiriöiden tukipalvelut

Mielenterveyshäiriöt ovat hankala masennus. Se vaikuttaa fyysisesti ja emotionaalisesti. Mielet ovat herkkiä ja tarvitsevat monimutkaista tukea. Siksi, laadukasta ja kattavaa apua on tärkeää saada. Tukipalveluja on saatavana erilaisia. Ne ryhmitellään aiheen, tason ja kestorakenteiden perusteella.

Yleisimmät mielenterveyshäiriöihin liittyvät palvelut ovat:

 • Psykologinen tuki: Henkilökohtaisen keskustelun psykologin, terapeutin tai mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Erityiset therapiamenetelmät, kuten psykoanalyyttinen, regressiohoito ja ryhmaterapia.
 • Lapsiperheiden palvelut: Palveluita lapsille/nuorille. Myös tarvittavia työkaluja vanhemmille. Auttaa lapsia lajittelemaan tunteita ja toipumaan sairauksista.
 • Ravitsemusterapia: Tiedetään ravintoaineiden avainaseman mentalliterveyteen. Masennuksen helpottamiseksi ravintoterapialla.
 • HoitoKodit: Lyhytkestoinen majoitusapua henkilöille. Auttaa vähentämään oireita ja saada takaisin terveydentilaa.

Frequently Asked Questions

Q1: Mitä mielenterveyshäiriöt ovat?

A1: Mielenterveyshäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, jotka vaikuttavat henkilön tunne-elämään, ajatteluun ja/tai käyttäytymiseen.

Q2: Kuinka yleisiä mielenterveyshäiriöt ovat?

A2: Yhdysvalloissa on arvioitu, että noin 43 miljoonaa aikuista kärsii jonkinlaisesta mielenterveyshäiriöstä.

Q3: Mitä tehdä, jos epäilet, että sinulla on mielenterveyshäiriö?

A3: Sinun tulisi ottaa heti yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jonka avulla voit saada tarvittavan hoitoa ja kuntoutusta.

You may also like...