Miten traumaattiset tapahtumat vaikuttavat mielenterveyteen

Traumaattisen tapahtuman vaikutukset mielenterveyteen

Traumaattiset tapahtumat voivat aiheuttaa vahinkoa mielenterveydelle. Seurauksena voi syntyä häiriöitä ja emotionaalisia ongelmia. Nämä voivat haitata elämänlaatua.

Tutkimme tässä artikkelissa traumaattisen tapahtuman vaikutuksia mielenterveyteen.

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamat oireet

Traumaattiseen tapahtumaan liittyy usein erilaisia oireita. Joten on tärkeää antaa traumaattisen tapahtuman kokeneelle henkilölle tarvitsemaansa apua. Mielenterveyteen vaikuttavia oireita on harkittava:

 • Masentuneisuus – Traumaattisen tapahtuman johdosta voi ilmetä masentuneisuutta ja masennusta. Tunteet voivat vaihdella epätoivon ja paniikin välillä.
 • Pelko – Pelottavassa tilanteessa voi nostaa traumaattisia muistoja esiin. Tämä voi laukaista reaktion, joka on samankaltainen kuin traumaattisessa tilanteessa alun perin oli.
 • Ahdistuneisuus – Traumatoituneella henkilöllä voi olla intensiivistä ahdistusta ja heikkoutta tilanteissa, joissa on suurta muutosta. Liike voi nopeutua ja intensiteetti kasvaa.
 • Vajaaravitsemus – Traumatoituneella henkilöllä voi olla vaikeuksia nauttia ruoan syömisestä. Tämä voi johtua siitä, että se tuo mieleen hankalia menneisyyden asioita.
 • Unettomuus – Unettomuuden voi aiheuttaa univaikeuksia, keskeytymätöntä rakentelua ja Traumatoituneen henkilön yritettävä välttää ohitusliikkeitä.

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamat fyysiset vaikutukset

Traumaattiset tapahtumat vaikuttavat ei ainoastaan ​​mielenterveyteen, vaan myös fyysiselle ja henkiselle tasolle. Negatiiviset seuraukset voivat kumuloitua vakaviin oireisiin, ellei niitä reagoida.

Kroonisen stressin aiheuttamat fyysiset oireet ovat yksilöllisiä. Usein ne sisältävät:

 • huimausta
 • univaikeuksia
 • ahdistuneisuutta
 • paniikkikohtauksia
 • pienemmän immuniteetin
 • masennusta
 • ärtyneisyyttä

Fyysisen terveyden muutoksia voidaan havaita muuttuneesta verenpaineesta tai energiasta.

Mielen terveyden hoitamiseen on monia menetelmiä, kuten EMDR, Musterianalyysi- ja Psykoanalyysiterapiat, hypnoosi, Assertioiden ja ACT. Näillä menetelmillä voidaan auttaa traumaattisessa tapahtumassa liittyvien oireiden vakauttamisessa ja poistamisessa.

Traumaattisen tapahtuman seuraukset

Traumaattinen tapahtuma voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia mielenterveyteen. Se voi laukaista masennusta, ahdistusta, väsymystä ja ahdistusta. Lisäksi voi tulla ongelmia keskittyä sekä fyysisiä ja emotionaalisia oireita.

Tämä artikkeli tarkastelee, mitä nämä seuraukset voivat olla ja miten niitä voi vähentää.

PTSD:n (posttraumaattisen stressihäiriön) oireet

Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD) on ahdistuneisuushäiriö. Se voi aiheutua henkilön kokemasta shokista. Tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, ovat: traumaattinen tapahtuma, liittyvä erityinen herkkyys sekä kauan ja vakavasti henkilö on tulisi. Jo pienet traumaattiset tapahtumat voivat aiheuttaa samoja oireita kuin suuremmat.

PTSD:n oireita ovat:

 • Risteilyhermostuneisuus, ärevustila tai ahdistuneisuus;
 • Emotionaalinen ylivoimaisuus;
 • Estyneisyys;
 • Keskittymisvaikeudet;
 • Unihäiriöt ja unettomuus;
 • Flashbacks;
 • Perheen tai sosiaalisten ongelmien vakava heikentynyt toiminta;
 • Sekä fyysiset oireet.

Nämä voivat pahentua ajan myötä ja lisätä PTSD:n vaikutusta elinympäristöön ja henkilön terveyteen.

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamat psyykkiset vaikutukset

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamat psyykkiset vaikutukset voivat olla: Traumaattisen stressin oireyhtymä (PTSD), ahdistuneisuushäiriö, masennus, sekundaarisen traumaattisen stressin liittyvät oireet ja sosiaaliset vaikeudet.

Trauman jälkeen yleisimmin havaittuja ovat ahdistus, raivo ja masennus. Saatetaan myös tuntea ärtyneisyyttä, unihäiriöitä ja pelkoa. Aurinkoa laskiessa ja pimeydessä voi tulla toistuvia muistoja tapahtumista. Suorituskyky muissa toiminnoissa saattaa laskea. Epäloogisia hetkiä saattaa ilmetä syyllisyyden alitajuisia tunteita. Kognitiivisiin vaikeuksiin liittyy mm. se, että henkilö ei voi ajatella selvästi ja suorittaa erilaisia toimintoja.

Traumaattisten tilanteiden kohtaamisesta voi seurata lapsilla aggressiota ja vallanhimoisia piirteitä sekä aikuisilla huumeiden vieroittumisoireita ja alkoholiriippuvuuden hoidossa dissosiatoituneita reaktioita.

Tilanhallintakeinoina ovat parhaita yksinkertaiset keinot hoitaa psyykkisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä. Erityistä psykologista hoitoa tarvitaan vain erityistapauksissa.

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamien vaikutusten hallinta

Traumaattiset tapahtumat aiheuttavat haitallisia vaikutuksia mielenterveyteen. Väkivalta, sodanjälkeinen masennus ja traumaattiset aineelliset ongelmat ovat sellaisia vakavia tapahtumia, joita ei ole kyetty jäsentämään. Seurauksena voi olla ahdistuneisuuden, masentuneisuuden ja muiden psyykkisten häiriöiden lisääntyminen.

Onneksi on keinoja hallita näitä vaikutuksia. Niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin on saatavilla apua.

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamien oireiden hoito

Traumatiska händelser är aldrig trevliga, men de har också sina fördelar. Det ger oss möjlighet att lära och växa. Om du har upplevt långvariga symtom efter en traumatisk händelse, bör du överväga följande:

 1. Acceptera dina känslor. Att inte kunna kontrollera alla dina känslor betyder inte att du inte har någon makt. Börja acceptera dem och leta efter sätt att rensa kroppen från energi blockeringar.
 2. Bli inte lätt panik. En person kan reagera olika på samma utlösare med olika resultat. Genom att lära sig nya färdigheter för att minska sin grundreaktion kan man navigera och övervinna nya situationer utan oro och rädsla för verklig fara.
 3. Ta ett aktivt ansvar för dina oro. Även om det kan ta tid att hitta lösningar för att återuppliva mental hälsa och det är viktigt att prata med din behandlare innan du gör några lätta val som passar dig båda två, ignorera inte betydelsen av självhjälps tekniker som kan hjälpa dig att hantera dina riskfaktorer och förbättra ditt välbefinnande genom att följa vissa instruktioner.

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamien vaikutusten vähentäminen

Traumaperäisten vaikutusten lieventämiseksi on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja. Nämä voivat sisältää terapeuttisia malleja, kuten kognitiivisen käyttäytymisterapian ja traumafokuseroidun kognitiivisen käyttäytymisterapian, sekä luonnollisia menetelmiä, kuten tietoisuuden harjoituksia ja meditaatiota. Psykiatrinen hoito voi tarjota lääkehoitoa, jos tarpeen.

Terapeutin tai mielenterveysasiantuntijan kanssa keskusteleminen voi auttaa hallitsemaan traumaattista tapahtumaa ja vahvistamaan psykologista vakautesi. Terapeutit voivat auttaa potilaitaan selviytymään trauman vaikutuksista ja oppimaan työtekniikoita asioiden selvittämiseksi.

Vapautuminen arjesta ja rentoutuminen voi auttaa lieventämään stressitekijöiden vaikutuksia. Jos terapiahoito ei ole mahdollista, voi olla hyvä idea puhua emotionaalisista reaktioistaan ystävien kanssa.

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamien vaikutusten ehkäisy

Traumaattiset tapahtumat aiheuttavat fyysisiä ja psyykkisiä vammoja. Näitä voi olla vaikea hallita. Trauma voi tuoda mukanaan jatkuvasti muuttuvia mielenterveyden haasteita. On siis tärkeää, että tunnistat vaikutukset ja opit ehkäisemään ne.

Tässä artikkelissa esitellään vinkkejä traumaattisen tapahtuman aiheuttamien seurausten välttämiseen:

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamien oireiden ennaltaehkäisy

Traumaattisen tapahtuman oireet voivat heikentää henkilön hyvinvointia. Fyysisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti. Hoitoon hakeutuminen on tärkeää. Tiedostavuus ja ennaltaehkäisevät toimet voivat vähentää traumaattisten tapahtumien vaikutusta.

Ennaltaehkäisy tarkoittaa kannustavia, ohjaavia ja suojelevia toimintoja. Joilla pyritään estämään henkilöä kokemasta traumoja. Riskien tunnistaminen ja strategiat niiden minimoimiseksi ennen negatiivisten seurausten muodostumista ovat olennainen osa ennaltaehkäisyä.

Trauma-ennaltaehkäisy, lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, on riskinhallintaprosessi. Jossa esikoululaisille tarjotaan helppoa pääsyä hoitoon.

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamien vaikutusten ennaltaehkäisy

Vaikutuksia traumaattisesta tapahtumasta voivat olla vakavia. Siksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää mielenterveyteen liittyviin palveluihin. Hyvin rajoitettujen palveluiden, kuten trauma-koulutuksen ja hoidon, tulisi tarjota ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä traumaattisten tapahtumien ehkäisemiseksi.

Traumaattisen tapahtuman avulla voidaan estää syrjintätekijöiden tuomia seurauksia. Tämä voidaan tehdä inspiroimalla turvallista yhteisöjitelmää ja suojelemalla alueita, joilla on suurempi traumaattiinen riski.

Tiedon lisääminen traumaattisten kokemuksen vaikutuksista henkiseen terveyteen ja riskitekijöiden ymmärtäminen auttaa hallitsemaan traumakriittisiä olosuhteita. Tämänkin takia resurssien on oltava saatavilla, jotta ihmiset voivat saada tarvitsemansa palvelut.

Frequently Asked Questions

Q1: Mitä on traumaattinen tapahtuma?

A1: Traumaattinen tapahtuma on jotain, joka aiheuttaa poikkeuksellisen pelon, ahdistuksen ja järkytyksen tuntemuksia henkilölle. Traumaattiset tapahtumat voivat olla luonteeltaan fyysisiä, emotionaalisia tai henkisiä ja ne voivat olla seurausta väkivallasta, vakavasta sairaudesta, luonnonkatastrofista tai muista tapahtumista.

Q2: Miten traumaattiset tapahtumat vaikuttavat mielenterveyteen?

A2: Traumaattiset tapahtumat voivat aiheuttaa mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta, ahdistusta, unihäiriöitä ja muuta ahdistusta. Ne voivat myös aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka voivat haitata henkilön arkipäiväistä elämää tai aiheuttaa hänelle ongelmia työssä ja yhteiskunnassa.

Q3: Mitä voin tehdä traumaattisen tapahtuman jälkeen?

A3: Traumaattisen tapahtuman jälkeen sinun tulisi hakea apua mielenterveyden ammattilaiselta. He voivat auttaa sinua käsittelemään tapahtuman aiheuttamia vaikutuksia ja auttaa sinua löytämään ratkaisuja ja työkaluja, joiden avulla voit käsitellä ja hallita ahdistusta.

You may also like...